top of page

VAR MED OCH SKAPA
FÖRÄNDRING

Målet med Viaductus är att fler konstnärer med funktionsnedsättning ska ta plats på våra scener. Projektet syftar till att lägga byggstenar i glappet mellan scenkonstnärer med funktionsnedsättning och den professionella scenkonsten. Inkluderande scenkonst handlar om nyskapande uttryck och inkluderande processer, både praktiskt och konstnärligt. Vi vill visa en ny generation scenkonstnärer med funktionsnedsättning vägar in till den professionella scenkonsten och vi vill visa scenkonstsektorn vägar för att börja jobba med inkludering.

 

Scenkonstnärer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att verka professionellt för att det berikar vårt samhälle och bidrar till konstens och kulturens utveckling. Den professionella sektorn behöver utrustas med verktyg för att sträva mot detta. Scenkonsten ska spegla samhället och då måste även personer med funktionsnedsättningar vara en självklar del av speglingen.

 

För att Viaductus ska lyckas behöver vi ha med oss er som skapar den professionella scenkonsten, ni som är de framtida arbetsgivarna eller representerar intresseorganisationer inom scenkonsten. Vi vill genom projektet ge er information och inspiration, svara på era frågor och ta emot era tankar. Ska vi överbrygga glappet mellan konstnärer med funktionsnedsättning och branschen behöver vi bygga från båda håll. 

En man och en kvinna i kostym står framför en rosa bakgrund.

Nya strukturer 

En kvinna i en blå tröja sitter på en stol på en svart scen.


Engagera dig 

En kvinna visar en annan person en rörelse med sina armar.

Om projektpartners

NYA STRUKTURER FÖR
INKLUDERANDE SCENKONST 

Viaductus är ett treårigt projekt (2023 -2026) med stöd av Allmänna Arvsfonden. Det drivs av Moomsteatern, ShareMusic & Performing Arts och Skånes Dansteater. Alla tre projektpartners verkar för att skapa professionella möjligheter för scenkonstnärer med funktionsnedsättning. I Viaductus vill vi bredda arbetsmarknaden för den här gruppen konstnärer genom att fler i branschen får verktyg att arbeta inkluderande. Scenkonstnärer med funktionsnedsättning erbjuds extremt få vägar in i den professionella världen. Dessutom behövs det en återväxt för att säkerställa att det kommer fram fler scenkonstnärer. För att åstadkomma detta krävs nya strukturer och alternativa vägar som kompletterar och utvecklar det redan befintliga kulturella ekosystemet.

Intresset från branschen är stort och vi vet att det finns många verksamheter som vill arbeta inkluderande, men inte vet var de ska börja. Viaductus handlar om att främja ett långsiktigt och hållbart förändringsarbete inom den professionella scenkonsten i Sverige. Det finns mycket fina projekt, initiativ och verksamheter som verkar för att personer med funktionsnedsättning ska få uttrycka sig konstnärligt. Vad som saknas är vägar vidare inom den professionella scenkonsten för utövaren med driv och potential. 


DIALOG MED SCENKONSTBRANSCHEN

Referensgruppen

Dialogen med branschen kommer att ske på olika sätt genom projektet. Vi skapar en referensgrupp bestående av företrädare från den professionella scenkonsten. Detta bollplank blir viktigt för att lyfta ut de mest akuta frågorna och kartlägga vilka verktyg som behövs för att arbeta mer inkluderande.

 

Koalition

Under hösten 2024 bjuder vi in en utvald grupp aktörer inom scenkonstbranschen och andra intressenter till en tvärsektionell samverkan, under ledning av Mötesplats Social Innovation. 

Vi kommer möta denna grupp under fyra tillfällen och deltagarna arbetar under dessa möten för att ta fram innovativa lösningar och nya vägar framåt utifrån varje aktörs erfarenheter av inkludering.

Dialogworkshops

Vi kommer att hålla i två Dialogworkshops som kommer utgå från underlaget som tas fram under koalitionen. Dialogworkshops ger en chans för en bredare grupp att ta del av, och fortsätta arbetet kring de frågeställningar som behandlats under koalitionen.

 

Utåtriktade events
Dialog med branschen sker också genom ett antal utåtriktade aktiviteter som planeras under  projektets gång. Här vill vi fokusera på att sprida projektets kunskap, väcka intresse för projektets resultat och skapa incitament för att starta nya processer som leder till inkludering i fler organisationer. Under projektets sista år arrangerade vi två egna evenemang - ett i Stockholm och ett i Malmö - där vi bjuder in brett ifrån projektets målgrupper för att sprida den kunskap vi samlat på oss. 

 

STÄRKA NÄSTA GENEREATION KONSTNÄRER 

Under projektets tre år ska vi arbeta med en grupp nya scenkonstnärer med funktionsnedsättningar som vill ta sig vidare för att bli professionella. Deltagarna kommer att få utveckla sitt konstnärliga uttryck, arbeta med sina portfolios, nätverka och få vägledning. Det konstnärliga arbetet sker i scenkonstlabb, i ett längre residens och i framtagandet av konstnärliga filmer som kan läggas till deras CV. De ska stärkas och rustas med kunskap för att kunna närma sig ett yrkesliv inom scenkonsten.


Utforma en rekryteringsmodell
Projektorganisationerna vet att det behövs ett långsiktigt brobyggande mellan arbetsgivare och utövare, och ser ett behov av att skapa en modell där själva rekryteringsprocessen får ta tid. Modellen bygger på att låta deltagarna i tvärkonstnärliga forum få prova på och utveckla sina uttryck under en längre period. Element som labb, residens och urval är väl beprövade inom projektorganisationerna sedan innan men kommer här att sättas ihop till en sammanhängande process som dokumenteras, utvärderas och sedan paketeras för vidare användning.

 

Fokusgruppen

Fokusgruppen består av professionella scenkonstutövare med funktionsnedsättning och är navet i Viaductus. Fokusgruppens tankar och erfarenheter löper som en röd tråd genom alla aktiviteter. Dessa personer är de experter som kan förmedla erfarenheterna av sin resa från amatör till professionell till nya scenkonstnärer med funktionsvariation, och beskriva för arbetsgivarna vad de behöver tänka på när de arbetar inkluderande. 

DOKUMENTATION OCH SLUTPRODUKTER 

Dokumentationsprocessen leds av ShareMusic & Performing Arts och kommer vid projektets slut att finnas inom ramen för ShareMusics digitala kunskapsbank. Under projektets gång samlas dokumentation in av projektets aktiviteter och processer, men också av redan existerande kunskap. Dokumentationen kommer i sin tur att skapa en rad kunskapsprodukter. Produkternas utformning kommer under projektets gång att beslutas i dialog med målgrupper och intressenter för att säkerställa att resultaten verkligen kommer att fungera som verktyg för målgrupperna.

Nyhetsbrev

SÅ HÄR ENGAGERAR DU DIG

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev i formuläret nedan. Via vårt nyhetsbrev får du uppdateringar om vad som händer i projektet och blir inbjuden till våra aktiviteter. Det kan till exempel röra sig om möjligheten att anmäla sig till våra seminarium eller delta i en dialog-workshop. Du kommer också att kunna ta del av projektets resultat.

Nyhetsbrev

Tack för att du prenumererar!

Fler sätt att engagera sig

Boka ett möte med oss för att diskutera era behov eller dela era erfarenheter.

Hur: Mejla oss 

 

Delta på någon av våra dialogworkshops

Hur: Information i Nyhetsbrevet eller lämna en intresseanmälan via mejl. 


Tipsa oss om konstnärer. 

Hur: Uppmana dom att anmäla sig genom vår hemsida, eller mejla oss 

 

Följ oss på sociala medier.
Hur: Viaductus  på Facebook, projektviaductus på Instagram  

PROJEKTPARTNERS

moomslogo.jpg

Moomsteatern har i över trettio år skapat inkluderande scenkonst och är sedan 2008 en fristående professionell teater som tillsvidareanställer skådespelare med intellektuella funktionsvariationer. De skapar inkluderande processer tillsammans med skådespelare med och utan funktionsvariationer. 

ShareMusic_PerformingArts.jpg

ShareMusic & Performing Arts är ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering, som sedan 2003 stöttar och utrustar scenkonstutövare med funktionsnedsättning för ett varaktigt inkluderande arbete inom hela scenkonstområdet. 

SDT_logo_90svart_high.jpg

Skånes Dansteater är Sveriges största fristående dansinstitution och påbörjade processen för att inkludera dansare med funktionsnedsättning i sin ensemble redan 2014. De bär med sig erfarenheter av att göra en normativ scenkonstinstitution tillgänglig för utövare med fysiska funktionsvariationer.

bottom of page